• Słowem wstępu...

    line

    Każda epoka cywilizacyjna ma swój specyficzny sposób komunikowania się. Oprócz słowa mówionego, pisanego czy drukowanego, dochodzą nowe formy m.in. – kontakt elektroniczny.

    Pan Jezus posługiwał się przypowieściami, św. Paweł i inni apostołowie pisali listy do wiernych, św. Maksymilian Maria Kolbe wykorzystywał do [...]

    read more
home title

Wielkanoc i okres Wielkanocny

Liturgiczny okres Wielkiego Postu przygotowuje nas do przeżywania największych i najważniejszych wydarzeń zbawczych w wierze chrześcijańskiej. Męka, śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie Chrystusa, stanowią istotę Misterium Paschalnego, poprzez które Syn Boży wypełniając wolę Ojca, dokonał zbawienia ludzkości. Fakt zmartwychwstania Pana Jezusa nie tylko potwierdza Jego triumf nad śmiercią, grzechem i szatanem ale także podkreśla jego Boskość i ostateczne ukierunkowanie i zaproszenie wszystkich ludzi do  wspólnego  przebywania z Nim w niebie. Radość ze Zmartwychwstania Pana Jezusa Kościół przedłuża w Oktawie Wielkanocnej a cały okres wielkanocny trwa aż do Niedzieli Zesłania Ducha Swiętego.

Niech ten szczególny czas tryumfu życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią, miłosierdzia nad grzechem, będzie dla nas źródłem radości, entuzjazmu i świeżości w przeżywaniu wiary oraz każdorazowego spotkania z Chrystusem, Panem i Zbawicielem.

Chrystus Zmartwychwstał!  Alleluja!

Ks. Ryszard Ryngwelski Proboszcz

Pomnik Dzieci Utraconych

Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, uświęciłem cię … (Jr1,5) Utrata dziecka bez względu na to, kiedy nastąpi, jest zawsze bolesna dla rodziców. Większość z nich, kiedy miną najtrudniejsze chwile, chciałaby mieć chociaż miejsce, gdzie mogłaby złożyć kwiaty i się pomodlić. W dniu 30 kwietnia 2013r. w Młodzieżowym Domu Kultury, odbyła się XXXIII Sesja Rady Miasta Piły, podczas której podjęto uchwałę dotyczącą zasad pochówku dzieci martwo urodzonych. Prawo do pochówku w pierwszej kolejności mają oczywiście rodzice lub inni najbliżsi, a dopiero w momencie, gdy nie mogą tego dokonać, obowiązek przejmuje Gmina. Zgodnie z niniejszą Uchwałą dwa razy w roku będzie się odbywał pochówek na Cmentarzu Komunalnym w Pile. Ceremonia pogrzebowa będzie organizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile.

home title

← Zobacz listę wszystkich albumów

Parafia w obiektywie » Najnowsze albumy » Boże Ciało - Procesja
line
Designed by Elegant